3. møde i KL's netværk for grønne partnerskaber mellem kulturliv

Dato/Tid:
10
.
September
2024
kl.
10:00
Lokation:
Fyn
Arrangør:
Kl og Bæredygtigt Kulturliv NU

Kulturinstitutionernes rolle m. bl.a. Thomas Sture Rasmussen, Det Kgl. Teater (TBC) m.fl.

Formålet med netværket er at ruste kommuner til at arbejde med den grønne omstilling i det lokale kulturliv, med fokus på arbejdet med at gøre kulturinstitutionerne mere klimavenlige, og hvordan kulturinstitutionerne kan være med til at understøtte grøn dannelse og grønt medborgerskab lokalt.

Som medlem af netværket vil du møde forskere, eksperter, fagfolk og andre kommuner. Via oplæg, debatter og netværk får du viden og redskaber til at arbejde med den grønne omstilling ift. kulturområdets institutioner og aktører, og hvordan  kulturlivets institutioner og aktører selv kan være med til at påvirke borgernes adfærd og skabe grøn dannelse  og grønt medborgerskab.

Den grønne omstilling kræver også tværgående samarbejde internt i kommunen og på tværs af fagligheder og sektorer I netværket vil vi også beskæftige os med nye metoder og veje til at arbejde, samskabe og lede forandringer og strategiprocesser. Endelig får du mulighed for at udveksle erfaringer med kommuner, der også ønsker at arbejde med den grønne omstilling på kulturområdet samt et fælles møde med KL’s klimapolitiske netværk.

Netværket afholder tre møder i 2024, der er bygget op omkring oplæg, cases og workshops. Som afslutning på forløbet afholdes en offentlig konference, hvor netværksdeltagerne har gratis adgang og har mulighed for at præsentere deres strategier, handlingsplaner og overvejelser.

November: Konference (frivilligt tilbud for netværksdeltagere)

Netværket drives i samarbejde mellem KL og Bæredygtigt Kulturliv NU.

Møderne faciliteres af Tina Kristensen, chefkonsulent i KL og Jacob Teglgaard, stifter og leder af Bæredygtigt Kulturliv NU

``