Formidlingens kunst: Kultur – det nødvendige, fjerde ben i bæredygtighed

Dato/Tid:
26
.
September
2023
kl.
15:30
Lokation:
Dansk Kunstnerråd, Hillerødgade 30A, 1. sal., Frederiksberg/Nørrebro.
Arrangør:
Dansk Kunstnerråd, Bæredygtigt Kulturliv NU

INVITATION til medlemmer af Foreningen af Energi-og Miljøjournalister (FEM),

Klima-X, Nairobi-klubben, Danske Videnskabsjournalister og Dansk Kunstnerråd

Moderator: Jacob Teglgaard, Bæredygtigt Kulturliv NU.

Kultur glimrer ved sit fravær under FN’s 17 verdensmål, men kultur er anerkendt af

FN/UNESCO som en ’driver og enabler’ for bæredygtig udvikling. Kultur kan altså ses

som det fjerde – og ofte oversete – ben, hvis vi skal skabe miljømæssig, social og

økonomisk bæredygtighed.

Denne eftermiddag fortæller vi kort om historien bag begrebet bæredygtighed. Vi

introducerer også tre forskellige måder at kommunikere gennem kultur til

mennesker i flere aldre i rum med svære problematikker: Fra børn over voksne til

fællesrum med hospicepatienter – og på det personlige såvel som det systemiske

plan. Fra vugge (godt og vel) til grav (næsten!).

Vi tilbyder kulturelle bidrag som et forsøg på at håndtere udfordringerne med klima-

og biodiversitetskriserne i den mentale og den fysiske verden.

Mød tre medlemmer fra Foreningen af Energi- og Miljøjournalister, som trækker på

virkemidler fra kulturens verden på hver deres måde i forsøg på at

formidle/lindre/forstå krisernes omfang – og hvordan vi kan håndtere og leve med

dem.

Den levende og lindrende fortælling på tværs af generationer: Sangskrivning,

fortælling og naturlyd – stærke værktøjer til at lindre i fællesrum.

Oplæg hvor Mette Kirkegaard vil fortælle om sit lindrende arbejde med at skabe

tekster og musik i et fællesrum med sårbare mennesker. Mette Kirkegaard er

cand.mag. i retorik samt kulturledelse, tekstforfatter og sangerinde. Hun har for

nylig haft tre hospiceturneer med lindrende naturlyd og udviklet en engagerende og

lindrende metode til at skabe nærværende sange i nuet på hospices med patienter,

pårørende og personale.

Vi kan i nuet forandre vores bekymringer og opleve ny mening i et positivt i

fællesskab med andre. Der er noget på spil i sessionerne, og med de lindrende

dialog-værktøjer kan nuet pludselig give mening trods den svære situation.

Måske kan erfaringerne med at samtale om svære emner gennem sang og musik

også bruges til at se klima- og biodiversitetsudfordringerne i øjnene?

’Musikken som lindrende middel bør anerkendes af beslutningstagere og bruges

som en stærk ressource, hvor den gør størst forskel’, siger Mette Kirkegaard. Hun

har før taget debatten om musikkens betydning på P1 samt i Politiken:

https://mettekirkegaard.com/2021/08/14/en-hjertesag-music-pa-hospice/

Voksne: Klima- og biodiversitetskrisen handler om mennesker – vi skal et andet

sted hen med vores kommunikation.

Oplæg om kunstneren som forsker inden for klima- og biodiversitetskriserne.

Martin Høybye har netop forsvaret en ph.d. inden for miljøhumaniora, hvor han har

udviklet sangskrivning som etnografisk forskningsmetode. Fra Sydafrika til Danmark

har han samskrevet sange med folk baseret på førstehåndserfaringer med klima- og

biodiversitetskriserne.

Som citeret for nylig i Kulturmonitor mener han, at: ”Det er alfa og omega at tage

kunsten ind. Klima- og biodiversitetskrisen handler om mennesker. Derfor skal vi

kunne forstå os selv på nye måder, danne nye forbindelser og anerkende andre

måder at leve på (…) og komme et andet sted hen i vores egen refleksion.”

Ud over at være sangskriver og forsker arbejder Martin Høybye inden for

forandringskommunikation og har en faglig baggrund som socialpædagog, journalist

samt er cand.mag. i Sustainable Heritage Management.

Børn: Børnebøger om FN’s Verdensmål: Kommunikation i børnehøjde.

Oplæg om hvordan man formidler kompliceret stof for børn, og hvordan kan det

smitte af på journalistik for voksne.

Jesper Tornbjerg er journalist i Green Power Denmark og formand for FEM. Han er i

gang med at skrive og udgive børnebøger om FN’s 17 verdensmål. Foreløbig har han

udgivet 12 af 17 titler i serien om Victoria & Verdensmålene. Bøgerne bygger på

solid, faglig research, men der er snarere tale om skønlitteratur end fagbøger. Serien

om 12-årige Victoria er fiktion.

De fleste af Victoria-bøgerne er sendt ud til alle landets knap 2.300 grundskoler, der

endvidere kan trække på gratis undervisningsmaterialer bl.a. på

www.victoriaogverdensmaalene.dk

Diskussion: Efter de tre præsentationer håber vi på en åben diskussion med

mødedeltagerne, hvor vi sammen kan udfolde de berørte problematikker. Målet er,

at vi alle går fra mødet klogere og rigere.

Tilmelding (af hensyn til forplejning): Send en mail til Jesper Tornbjerg (tlf. 22 750

470) fra Foreningen af Energi- og Miljøjournalister på formand@fem-2004.dk senest

fredag den 22. sept. 2023.

``