Gør

For at kunne skabe bæredygtig kunst og kultur må vi ændre adfærd og vaner. Store visioner uden handling er bare smalltalk.

Derfor er det nødvendigt med fælles idegenerering, vidensdeling og erfaringsudveksling.

Vi har her samlet en lang række værktøjer til konkret handling inden for produktion, drift og bygningsdrift.

Scenelys

Udfordringen


Kunst- og kultursektoren har altid været udfordret af begrænsede midler, tid og ressourcer. Og bæredygtighed kan opfattes som endnu en begrænsning.

Men bæredygtighed bør faktisk være et parameter en kulturinstitutions succes kan måles på. Udfordringen er, at det ikke kun er den enkelte aktør som skal ændre adfærd. Det er et helt system.

Gør

Værktøjskasse

gør

Services

Grønne ledernetværk

Vi faciliterer netværksmøder for op til 6 kulturledere som mødes 4 gange årligt. Fokus på vidensdeling, erfaringsudveksling og processtrategi

Theatre Green Book kvalificering

Vi vejleder i bæredygtig produktion og drift og sikrer at I kvalificerer jer til TGB-standarderne.

Kortlægning af bæredygtighedsstrategi

Sammen med ledelsen identificerer vi jeres Verdensmål og skaber en bæredygtighedspolitik og strategi for hele organisationen.

Workshopdag: Skab et klimainitiativ

For store kulturaktører: Sammen identificerer vi de 10 grønne strakstiltag i alle afdelinger og udpeger jeres grønne kaptajner.

Skab jeres klimahandlingsplan

3 halvdags-workshops fordelt over et år sikrer at I kommer i mål med at implementere jeres Klimainitiativer

Rådgivning

Er I allerede i fuld gang med den grønne omstilling men støder på udfordringer står vi klar.

GØr

Events

Vi har i øjeblikket ingen kommende events i denne kategori.
Kig tilbage senere.
``