Guide til Bæredygtig Produktion

Denne guide fokuserer specifikt på en produktions klima- og miljømæssige bæredygtighed. Guiden henvender sig til alle kulturarbejderne, som er i berøring med kulturproduktion. Guiden er kondenseret til tjeklister til hver faggruppe i produktionsprocessen, og er opdelt i præproduktion, produktion og postproduktion.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Definition af bæredygtighed

Denne guide fokuserer specifikt på en produktions klima- og miljømæssige bæredygtighed – og enhver omtale af `bæredygtighed´ skal læses som sådan. En holistisk bæredygtig produktion forholder sig til alle tre bundlinjer i en bæredygtig udvikling: den klima- og miljømæssige, den økonomiske og den sociale. Derfor vil det også fremgå af denne guide, at ved at forholde sig til klimamæssig bæredygtighed, vil den økonomiske bundlinje og den sociale bundlinje naturligvis blive påvirket. Det være sig inden for arbejdspraksis, social retfærdighed, ligestilling og mangfoldighed.

Co2-aftrykket bruges som markør for målbar reduktion på den klimamæssige bundlinje, men omfatter ikke alle klimamæssige aspekter. For teaterfagfolk kan arbejdet med at skabe en bæredygtig produktionsproces være en oplagt mulighed for at påvirke forsyningskæden og skabe en mere robust og bæredygtig økonomi, som kan sikre at teatrene i fremtiden fortsat kan skabe kunst af høj kvalitet.  

Brug af guiden

Denne guide indeholder en opdateret og omfattende vejledning, som har til formål at hjælpe dig med at implementere bæredygtig praksis i hjertet af din produktion, uanset hvilken del af processen du arbejder med. 

Guiden er kondenseret til tjeklister til hver faggruppe i produktionsprocessen, og er opdelt i præproduktion, produktion og postproduktion. 

Denne guide tager ofte udgangspunkt i produktioner skabt af teaterhuse, og vi ved at mange producenter ikke nødvendigvis har en bygning at producere til. Ligeledes tager guiden også udgangspunkt i at man har en stor stab. Det ved vi også, der kun er de færreste beskåret. Derfor beder vi også om, at man tilpasser guiden til sin produktions størrelse. 

Vi anerkender, at hver organisation og hvert teater er forskellige steder i den bæredygtige omstilling, hvorfor vi har kategoriseret hvert punkt på tjeklisterne i tre farvekoder. 

De tre standarder

Al god praksis starter med ”Det bæredygtige udgangspunkt”, derefter kan man blive ”Branchens gode eksempel” og vil man lægge sig i selen, så bliver man en af ”Frontløberne”

Hver tjekliste beskriver kronologisk forslag til bæredygtige handlinger i produktionsprocessen, derfor har vi ikke samlet forslagene i farvegrupper. Hver faggruppe har sin tjekliste, hvorfor der kan være noget gentagelse – vi forventer ikke, at du læser hele guiden fra start til slut, men at du fokuserer på dit fagområde.

Vi anerkender, at bæredygtighed i produktionsøjemed må konkurrere med andre prioriteter. Så med det in mente har vi stillet et rigt udvalg af bæredygtige muligheder til rådighed, så du kan fortsætte med at skabe flere forestillinger for færre økonomiske og bæredygtige omkostninger langt ind i fremtiden.

Tak til

Der er mange, som har bidraget med viden og ekspertise for at skabe denne guide. Vi vil først og fremmest takke Alison Tickell, grundlægger og leder af Julie’s Bicycle, for tilladelse til at benytte os af forlægget ”Sustainability Production Guide”, samt et godt samarbejde.        

Tak til Young Vic Theatre og holdet bag forestillingen ”After Miss Julie”, som har givet et omfattende indblik i deres praktiske forhold ifb. bæredygtig teaterproduktion. 

Og en særlig tak til MÆRKVÆRK, og holdet bag “FRONTLØBERNE”, der spillede på Teater Grob i efteråret 2020. Med afsæt i den forestilling har vi skabt det første casestudy af en bæredygtig scenekunstproduktion. 

Har du kommentarer og tilføjelser til Guiden, er du meget velkommen til at kontakte os.

Marts 2023 © Bæredygtigt Kulturliv NU

Download

Udfyld informationerne herunder for at få adgang til indholdet

Tak! Du kan nu downloade filen.
Vi følger op og tager kontakt til dig.
Download
Hovsa! Noget gik galt.. Prøv venligst igen.

Andre relevante værktøjer..

RØSK - Reflektionsrum for den Økologiske SceneKunst

Denne tekst er forfattet efter en række debatter i løbet af efterår & vinter 2022/23 i det vi kalder RØSK – Reflektionsrum for den Økologiske SceneKunst. RØSK har samlet kunstnere, arrangører og forskere til en række samtaler. Teksten her er vores reflekterede respons med udgangspunkt i scenekunstens muligheder for at være visions- og erfaringsskabende. Sammen har vi læst og reflekteret over verdens tilstand og scenekunstens vilkår. Vi har fundet inspiration, læring og kundskab fra en lang række kilder i hvad vi ser som en større, forbundet bevægelse eller revolution, der har det til fælles, at de eksisterende samfundsstrukturer – baseret på udbytning, vækst, klimauretfærdighed, mennesket som dominerende art, mv. – udfordres og kritiseres. I stedet undersøges og genlæres både gamle og nye værdisystemer, hvor fokus er dialog med den levende verden og dens beboere; økologiske dynamikker. Skriveprocessen har været fælles og består af mange røster. Det er vores håb, at teksten kan inspirere til samtaler i branchen med udgangspunkt i nysgerrighed overfor nye positioner og muligheder. RØSK er initieret af Susanne Danig og følgende har deltaget i samtalerne: Bente Larsen Christian Gade Berrum Christine Fentz Dorte Bjerre Jensen Gry Worre Halberg Helga Rosenfeldt-Olsen Jens Frimann Hansen Kamma Siegumfeldt Katrine Faber Knut Ove Arntzen Linh Le Madeleine Kate McGowan Monna Dithmer My Grönholdt Nadja Mattioli Nana Francisca Schottländer Nanna Hanfgarn Jensen Solveig Gade Tanja Rydell Montan Tora Balslev Trevor Davies

Lær
``