Art Charter for Climate Action

Art Charter for Climate Action (ACCA) bliver et netværk af netværk, der forener billedkunstsektoren over hele kloden for at tage hurtige, meningsfulde handlinger mod klima- og naturkrisen.

22/9/2023


Art Charter for Climate Action

I dag er vi glade for officielt at kunne annoncere, at vi sammen med Gallery Climate Coalition (GCC), CIMAM International Committee for Museums and Collections of Modern Art and ART 2030 har grundlagt en alliance, der er forpligtet til at udvikle et charter, der bringer den globale kunstsektor på linje med 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og målene i FN's Paris-aftale.

Vi tror på, at kun ved at arbejde sammen kan vi få en varig indflydelse på, hvordan kunstsektoren fungerer, og facilitere en systemændring, der stræber efter at påvirke den globale offentlige aktivitet og politiske systemer.

ACCA vil være en demokratisk og inkluderende alliance, der inviterer både den offentlige og kommercielle billedkunstsektor til at deltage, samtidig med at den fungerer som en bro til FN's politiske handling.

Alliancen vil stræbe efter at...

- Reducere de negative miljøpåvirkninger ved at udvikle, producere, transportere og udstille billedkunst

- Støtte sektortilpasning og fremtidig robusthed

- Kør for en mere grøn og miljømæssig retfærdig fremtid

Ved at fremme og styrke eksisterende værktøjer og ressourcer, dele viden og praksis fra hele sektoren og udnytte kunstens kraft til at drive folks fantasi til klimaindsats og bæredygtige løsninger, har Art Charter for Climate Action magten til at informere og inspirere til positive forandringer.

Foren dig med os i Art Charter for Climate Action – sammen kan vi få en varig indflydelse!

``