Bæredygtigt Kulturliv NU vil accelerere kulturlivets bidrag til den bæredygtige omstilling af samfundet

Bæredygtigt Kulturliv NU bliver den første organisation i Danmark, der arbejder på tværs af hele kultursektoren for at bidrage til den bæredygtige omstilling af det danske kulturliv og samfundet.

22/3/2023

Bæredygtigt Kulturliv NU bliver den første organisation i Danmark, der arbejder på tværs af hele kultursektoren for at bidrage til den bæredygtige omstilling af det danske kulturliv og samfundet.

Den nye organisation - Bæredygtigt Kulturliv NU - er groet ud af Bæredygtig Scenekunst NU. Det er en naturlig konsekvens af, at organisationen arbejder med grøn omstilling og anvendt viden i samarbejde med både teatre, festivaler, koncertvenues, symfoniorkestre, operahuse, museer, medier, brancheforeninger og kulturorganisationer samt kommuner, stat og civilsamfund.

Katherine Richardson, medlem af Bæredygtigt Kulturliv NUs nye ekspertpanel, siger:

”Kulturlivet er en stor og vigtig sektor, som taler til og med mange borgere, og er derfor en kritisk spiller, når der skal hentes opbakning til en bæredygtig omstilling.”

Bæredygtigt Kulturliv NU skruer op for arbejdet med den grønne og bæredygtige omstilling i hele kultursektoren for at kunne imødekomme den store efterspørgsel på faglige kompetencer, der forbinder kulturlivet og kunsten med klimakampen og CO2-reduktionsmål.

“Vores vision er simpel. Vi kæmper for klimaretfærdighed. Og derfor ønsker vi at bygge bro mellem klimaforskningen, kulturlivet,  civilsamfundet og støttegivere, så vi kan accelerere kulturlivets bidrag til den bæredygtige omstilling af samfundet,”

siger Christian Gade Bjerrum, medstifter og leder af Bæredygtigt Kulturliv NU.

Medstifter og leder, Jacob Teglgaard supplerer:

”Gennem vores oplysningsaktiviteter, rådgivning, strategiske samarbejder, en række helt konkrete guides og hjælpemidler såsom en velafprøvet klimaberegner, der kan understøtte kulturlivets aktører i det konkrete arbejde med CO2-reduktioner, træder vi nu for alvor ind i kampen for en bæredygtig omstilling af hele kulturlivet”.

”Nye forventninger fra EU, stat, kommune og fonde øger presset også på kulturlivet. Vores ambition er, at vi i Bæredygtigt Kulturliv NU bliver de videnspersoner og brobyggere, der faciliterer den nødvendige videndeling på tværs i kulturlivet, så vi kan lære i fællesskab – mens vi løser praksisnære opgaver for de mange kulturinstitutioner, der gerne vil være mere bæredygtige,”

fortsætter Jacob Teglgaard.

Fra scenekunstbranchen til hele kulturlivet


Bæredygtig Scenekunst NU har på blot tre år markeret sig og bidraget til grøn omstilling i scenekunsten, men organisationen har hurtigt bredt sig til at have partnere på tværs af kulturlivet og i resten af Norden og Europa.

”Med det nye navn, en ny bestyrelse, et helt nyt rådgivende ekspertpanel og et nyt website, er Bæredygtigt Kulturliv NU klar til levere bæredygtighedsstrategier, klimahandlingsplaner, klimasaloner, uddannelse, dataindsamling og grønne ledernetværk for hele kulturlivet,”

siger Jeppe Bo Rasmussen, bestyrelsesleder i Bæredygtigt Kulturliv NU. 

Christian Gade Bjerrum, medstifter og leder, uddyber om organisationens arbejde:

”Vi tilbyder allerede en gratis CO2-beregner, og som noget nyt sætter vi ekstra fokus på “klima-budgettering”, hvor kulturinstitutioner kan beregne deres forventede CO2-reduktion på baggrund af konkrete klimainitiativer og mål.”

Organisationen har allerede løst opgaver for store og små kulturinstitutioner - eksempelvis bruger mere end 200 kulturinstitutioner i Norden deres "guide til bæredygtig produktion" og mindst lige så mange har igangsat klimainitiativer med henblik på konkret CO2-reduktion.

Ny bestyrelse og et rådgivende ekspertpanel skruer ambitionerne op

Bæredygtig Kulturliv NUs store ambitioner kræver en professionalisering af organisationen med flere nye kompetencer. Derfor lancerer organisationen i dag også en ny bestyrelse og et rådgivende ekspertpanel, der både trækker på kompetencer fra kunst, kulturliv, erhvervsliv, idrætsliv, ungdomsliv, klimaforskning, demokrati, diversitet, civilsamfund og designtænkning.

Den grad af grøn omstilling, vi har brug for, kræver, at vi alle på alle niveauer og i alle sfærer af samfundet tænker nyt og får inspiration fra omverdenen. Nye partnerskaber på tværs af sektorer er helt afgørende, hvis vi skal skabe strukturel forandring. Derfor er jeg også glad for, at vi kan præsentere et yderst kompetent og bredt funderet rådgivende panel, der kan styrke både Bæredygtigt Kulturliv NU og kulturlivets bidrag til en grønnere og mere retfærdig verden,”

siger Helene Hagel, vicebestyrelsesleder i Bæredygtigt Kulturliv NU. 

Eksempler på otte partnerskaber

  • Det Københavnske Teatersamarbejde (Kbh.T):: udviklingen af et grønt idekatalog og medarbejderseminar for alle ansatte på de fire teatre i KbhT.

  • Assitej Sverige: udvikling og facilitering af workshop-serien “Performing Green”, samt udvikling af bæredygtighedspolitik og klimahandlingsplaner for 12 svenske teatre.

  • Renew Culture (England) og Det Kgl. Teater: oversættelse, tilpasning og formidling af værktøjet Theatre Green Book.

  • Dansk Teater, Cue To Cue, Udviklingsplatformen for Scenekunst, Aprilfestival, CPH Stage og Performing Arts Platform: lancering af kampagnen rethink scenekunst nu - en online platform med en CO2-beregner specielt designet til scenekunst-aktører.

  • Organisationen DEOO (Danske ensembler, orkestre og operainstitutioner): udvikling af Green Orchestra Guide, en grøn guide for nordiske symfoniorkestre og operahuse. 

  • Aarhus Kommune: samarbejde om at løfte kompetenceniveauet for de lokale kulturinstitutioner, så de kan leve op til kommunens krav om bl.a. klimarapportering.

  • NTNU - Trondhjem Universitet: flerårigt samarbejde om bæredygtig teaterproduktion for studerende på dramalinjen.

  • Nordic Green Roadmap for Sustainable Cultural Experiences: Bæredygtigt Kulturliv NU er en del af styregruppen for udviklingen af en grøn manual for kultursektorerne i hele Norden. Projektet er initieret af Nordisk Ministerråd. 

``