Brancheseminar for scenekunst: status og næste skridt med Theatre Green Book

Theatre Green Book Brancheseminar

13/11/2023

Som afrunding på vores foreløbige indsats med Theatre Green Book inviteres du til tilbrancheseminar, Mandag d. 13. november kl. 09-11 på EVIGHEDEN, Lygten 39, 2400.

Formål:
-
Status på den foreløbige Theatre Green Book-indsats siden lanceringen i februar 2023- Præsentation af de næste skridt, nye samarbejdspartnere og muligheder
- Få inspiration og dele viden

Program:

08.45 - 09.00 Ankomst, forplejning

09.00 - 09.20 Velkomst + oplæg ved Christian Gade Bjerrum, Bæredygtigt Kulturliv NU

- status på Theatre Green Book-arbejdet i Danmark
- Theatre Green Book i en europæisk kontekst

09.20 - 09.35 Oplæg v/ Gemma Swallow, produktionschef på National Theatre Scotland

09.40 - 09.55  Oplæg v/ Kathryn Downton, leder af "Theatre Green Book Education Group

Pause

10.05 - 10.15 Hvad er de næste skridt med Theatre Green Book-arbejdet i Danmark?

10.15 - 10.30 - nye partnerskaber, nye mulighedern, nye undersøgelser → hvordan implementerer man Theatre Green Book-praksisser i produktion og drift?

-Oplæg fra ARON (Center for Bæredygtigt Arbejdsliv)

10.30 - 10.50 Spørgsmål, svar, refleksioner

10.50 - 11.00 Opsamling og afrunding

Baggrund: Bæredygtigt Kulturliv NU fik i 2022 bevilget penge af Augustinus Fonden til atoversætte Theatre Green Book, til at lancere bogen på Det Kongelige Teater, afviklenetværks- og fokusgruppemøder, afholde workshops og events til hhv. CPH STAGE ogKulturmødet på Mors - nu er vi kommet til den sidste del: et brancheseminar forscenekunstaktører.

Vi håber, du har lyst til at deltage i en inspirerende og nærværende formiddag med TheatreGreen Book som omdrejningspunkt.

Email til tilmelding : info@baeredygtigtkulturliv.nu

Vel mødt - og de bedste hilsner, Bæredygtigt Kulturliv NU

``