FÆLLES LØFT AF DEN GRØNNE BÆREDYGTIGHED I KULTURLIVET

Kulturens Analyseinstitut inviterer til et første møde med henblik på, at kultursektoren kan finde fælles fodfæste i den bæredygtige omstillinge og forandringskabende- processer.

3/11/2023

FÆLLES LØFT AF DEN GRØNNE BÆREDYGTIGHED I KULTURLIVET


Kulturens Analyseinstitut inviterer til et første møde for at afsøge basis for fælles løft, samarbejde og koordinering af indsatser omkring grøn bæredygtighed og klima i kulturlivet.


Vi gør det som opfølgning på den fine fælles debat på Kulturmødet på initiativ af Bæredygtigt Kulturliv NU. Vi gør det fordi, vi oplever at der skyder en underskov at gode initiativer op - mange gør hver sit,
dedikeret til hver sin særlige kulturelle genre eller niche.


Vi vil gerne anerkende alle de klimaindsatser og initiativer, der sker på tværs af kultursektoren, og at vi med dette stormøde, ønsker at skabe et fælles overblik og samtidig undersøge muligheder for og finde løsninger på, hvordan vi kontinuerligt kan understøtte og hjælpe til med den inspirerende udvikling, der er i gang for den grønne omstilling i kultursektoren. Også for at se på om vi har oplagte overlap og fællesmængder.


Mange kæmper hver især med finansiering og projekt-setup – måske kan en fælles tilgang også bane vej for mere og flere muligheder i denne sammenhæng. Vi vil derfor gerne være vært for en første samtale om lysten til at ”GÅ FÆLLES”!


Hvor og hvordan kunne vores mange indsatser, hver især, styrke hinanden. Hvor skal vi direkte gå sammen, hvor skal vi koordinere godt og hvordan kunne vi oplagt at kommunikere og dele viden fælles? Derfor vil vi spørge dig og den indsats du er en del af, om du vil komme til at møde.

Mødets afsæt er lyst og glæde ift. at se veje frem for tættere samarbejde. Så forventningen er, hvis du deltager, at det er noget I lige har vendt i baglandet. Altså kan du/I byde ind i en fælles indsats – og hvor ser I at det kunne batte. Mange bække små, skulle gerne kunne skabe basis for en grøn flodbølge.
Med grønne forventninger

Esben Danielsen, Direktør, Kulturens Analyseinstitut


Dato/Tid:

3. november 2023 kl. 11:30

Lokation:

Roskilde Museum, Sankt Ols Stræde 3, 4000 Roskilde på Sukkerloftet

``