Klimasalon for Kulturforvaltningens ansatte i Aarhus Kommune

For første gang afprøvede vi Klimasalon-formatet for ansatte i en Kulturforvaltning - og det var en lærerig og god oplevelse! TAK for muligheden og tilliden!

6/10/2023

Siden maj 2022 har vi til store glæde arbejdet sammen med Kulturforvaltningen i Aarhus Kommune og Aarhus Omstiller, hvor vi bl.a. har afviklet en Klimasalon for kulturinstitutioner i Aarhus Kommune og en på Københavns Rådhus, vi har været med i et test-forløb af Co2-beregnere, samt udviklet en håndbog for bæredygtig praksis for kunstnere.

På opfordring fra Kulturforvaltningen selv, så var tiden nu kommet til at klæde de ansatte i forvaltningen endnu bedre på til at arbejde med bæredygtighed. For ét er at arbejde med det på et overordnet plan, hvor det for Kulturforvaltningen handler om at mobilisere, engagere og understøtte kulturinstitutionernes grønne omstillingsarbejde, noget andet er selv at udvikle initiativer og måske endda en strategi for, hvordan man arbejder med bæredygtighed internt.

Det var Christian, der stod for Klimasalonen og opgaven bestod blandt i at skabe et trygt, nærværende rum for de 12 medarbejdere i Kulturforvaltningen, hvor man kan dele sit mere personlige forhold til begrebet bæredygtighed. Når man sidder i en cirkel med blomster i midten af cirklen og en talking-stick i hånden, som inviterer vedkommende der taler til at tale fra hjertet, så skabes der et anderledes rum for samtale og dialog. Og det bliver meget tydeligt at arbejdet med bæredygtighed er fyldt med følelser, og det er både udfordrende og spændende, håbløst og håbefuldt, irriterende, skamfuldt, forvirrende og forbistret nødvendigt.

Der står uoverskueligt meget på spil, hvis ikke vi virkelig gør en ihærdig indsats for at transformere måden vi agerer, opererer, kommunikerer og handler på - og det gælder i alle dele af samfundet. Derfor er det særdeles opmuntrende at opleve, hvordan Kulturforvaltningens ansatte tager opgaven på sig og fortsætter det inspirerende arbejde med at understøtte kunsten og kulturens potentiale til at skabe bæredygtig forandring.

Vi glæder os til de næste skridt i vores samarbejde!

``