KL's netværk for grønne partnerskaber mellem kommuner og kulturliv

Formålet med netværket er at ruste kommuner til at arbejde med den grønne omstilling i det lokale kulturliv og samtidig hjælpe kulturinstitutionerne til at blive mere klimavenlige og understøtte grøn dannelse og grønt medborgerskab lokalt.

30/1/2024

Som medlem af netværket vil du møde forskere, eksperter, fagfolk og andre kommuner. Via oplæg, debatter og netværk får du viden og redskaber til at arbejde med den grønne omstilling ift.kulturområdets institutioner og aktører, og hvordan  kulturlivetsinstitutioner og aktører selv kan være med til at påvirke borgernes adfærd ogskabe grøn dannelse  og grønt medborgerskab.

Den grønne omstilling kræverogså tværgående samarbejde internt i kommunen og på tværs af fagligheder og sektorer.

I netværket vil vi også beskæftige os med nye metoder og veje til at arbejde, samskabe og lede forandringer og strategiprocesser.

Endelig får du mulighed for at udveksle erfaringer med kommuner, der også ønsker at arbejde med den grønne omstilling på kulturområdet samt et fælles møde med KL’sklimapolitiske netværk.

Netværket afholder tre møder i2024, der er bygget op omkring oplæg, cases og workshops. Som afslutning påforløbet afholdes en offentlig konference, hvor netværksdeltagerne har gratisadgang og har mulighed for at præsentere deres strategier, handlingsplaner ogovervejelser.

 

På møderne kan du bl.a. møde:

  • Katherine Richardson, klimaekspert og     professor i biodiversitet, Københavns Universitet, medlem af 2030-panelet
  • Anne Tortzen Bager, ph.d. og forfatter til     ”Klima, demokrati og samskabelse – kommunen som katalysator for     klimaengagementet”
  • Jesper Rosenberg Hansen, forsker i åbne     strategier og distribueret ledelse, professor ved Institut for     virksomhedsledelse, Aarhus Universitet, tilknyttet Kronprins Frederiks     Center for Offentlig Ledelse, AAU
  • Thomas Sture Rasmussen,     verdensmålskoordinator og leder af folkebibliotekernes netværk DB2030      
  • Jacob Teglgaard, stifter og medleder af     Bæredygtigt Kulturliv NU

 

Netværkets aktiviteter 2024:

Netværketmødes tre gange i 2024 på følgende datoer:

  • Den 5. februar i KL-huset
  • Den 20.juni i Aarhus
  • Den 10. september på Fyn

Pris:

7000 kr. excl. moms.  

Dette dækker medlemsgebyr forét stammedlem, som har mulighed for at have en ledsager med på hvert møde.

Der faktureres efter netværketsførste møde

``