Kommunerne står klar til den grønne omstilling i kulturlivet

Indtryk fra Kommunernes landsforenings årlige Kultur- og Fritidskonference

5/6/2023

Der var tryk på til KLs Kultur- og Fritidskonference. Bæredygtigt Kulturliv NU arrangerede i samarbejde med KL en særlig klimasalon og Jacob Teglgaard sad bl.a. i 2 paneldebatter og hovedspørgsmålene var:

Hvordan kan kultur- og fritidslivet nedbringe sit CO2 aftryk?

- Ved at kommunerne beder om det. Helt enkelt. Aarhus Kommune gør det allerede. Heldigvis kan vi se en lang række kommuner der følger med!

- Kommuner kan starte med at stille spørgsmål til kulturinstitutionerne. Med driftstilskud kan der følge krav.

- Og så skal kommunerne hjælpe med at indhente data på co2-aftryk for bygningsdrift. De fleste små- og mellemstore kulturinstitutioner lejer sig oftest ind i kommunale bygninger.

Hvordan kan kultur- og fritidslivet skabe adfærdsændringer og følgeskab hos borgerne?

- Ved at kommunerne bruger kulturinstitutionerne som de moderne forsamlingshuse de faktisk er. Folkeoplysning idag er klimadannelse.

- Kommunerne kan sørge for en faciliteret dialog mellem publikum og kulturaktører. Tænk bare på reparationscafeer, debatarrangementer om fremtidens bæredygtige samfund og inspirationsoplæg fra lokale producenter af bæredygtige produkter og løsninger.


Tak til bl.a. Franciska Rosenkilde, Michel Steen-Hansen, Sanne Stephansen, Rikke Rønholt Albertsen, Rabih Azad-Ahmad og H.C. Østerby og selvfølgelig Anja Bo for god moderering.

Til Klimasalonen blev der skabt en række særlige klimainitiativer til kommunernes kulturforvaltninger…OG SÅ KOM KOMMUNERNE IND I KLIMAKAMPEN!


Vi er igen overvældet over de konkrete ideer og viljen til at samarbejde på tværs mellem kommunerne når dagsordenen hedder bæredygtighed i kulturlivet. I samarbejde med KL afholdt vi en særlig klimasalon for kommunernes kulturforvaltninger

Klimasalonens to keywords: pisk og gulerod.

Klimasalonen til KLs Kultur- og Fritidskonference har budt på noget helt særligt - ‘the hive mind’.
Det er når flere aktører krydsbestøver hinanden og det var netop hvad der skete idag.

Sammen med KL står vi klar til at løfte opgaven ved at samle kommunerne i et netværk, hvor hovedfokus er videndeling og partnerskaber indenfor den grønne dagsorden.

Sammen med Århus Kommune står vi klar til at invitere alle interesserede til et møde i efteråret, hvor Kulturforvaltningen kan gå i detaljen med de konkrete tiltag, der er foretaget ift rammesætning af den bæredygtige omstilling for kommunens kulturinstitutioner og på den måde inspirere andre kommuner.

Tak til Lene Øster for at dele ud af viden og erfaring fra Kulturforvaltningen i Aarhus.

Tak til Tina Kristensen for at orkestrere et fokus på bæredygtighed til KLs konference

Og tak til alle jer der mødte op og deltog i Klimasalonen.

Moderator Anja Bo med panelet bestående af Sanne Stephansen, Rikke Rønholt og Jacob Teglgaard

``