Nyt europæisk projekt har fokus på diversitet og bæredygtighed

Med støtte fra The Creative Europe Programme lyder her startskuddet i 2023 for det treårige residency program, som har fået titlen Moving Identities.

27/1/2023

Midt i de uroligheder og trængsler, som hærger Europa i disse dage, er der noget at fejre i scenekunstbranchen. På tværs af grænserne mellem Belgien, Danmark, Estland, Tyskland, Norge og Spanien fejres bevillingen af et tre-årigt residency med titlen Moving Identities.

Kunst reflekterer liv

Projektet er etableret i Danmark hos Udviklingsplatformen for Scenekunst. Om Moving Identities-projektet forklarer leder Mikkel Harder Munck-Hansen:

“I disse krisetider bliver vi alle mindet om, at vi har gjort noget forkert i fortiden. Måske ikke som individer eller institutioner, men i en meget større sammenhæng. Med denne bevilling kan vi støtte scenekunstnere fra seks europæiske lande i deres søgen efter en ny europæisk identitet. Fokusset på kunstnerisk skabelse er en ny og mere inkluderende opfattelse af en europæisk identitet, som ikke er begrænset af nationaliteter, køn, krop eller troseretninger. De scenekunstnere, som får residency har et arbejde foran sig, som forhåbentligt vil inspirere os alle til, hvordan vi undgår fortidens fejl og i stedet træder mod en mere human, inkluderende og bæredygtig verden.”  

Jacob Teglgaard udtaler:

“Klimakrisen er historisk set vores fælles ansvar, og derfor skal vi alle også finde fælles løsninger, som kan minimere vores klimaaftryk. Vi er glade for at kunne bidrage til Moving Identities med både viden, praksisnær erfaring og engagement. Vi hjælper både med at lave klimaberegninger af CO2-aftrykket for det samlede projekt og eco-mapping af bæredygtige transportmuligheder. Vores opgave er at undersøge hvordan man på tværs af Europa kan skabe kulturel udveksling med så minimalt et klimaaftryk, som muligt.”

Christian Gade Bjerrum fortsætter:

“Vi skal sikre at den viden og erfaring der opbygges i dette EU-projekt kan komme alle til gavn, også efter projektets slutdato om tre år. Bæredygtighed er trial and error og derfor skal vi videreformidle både do’s and dont’s. Og særligt at vi kan skabe et europæisk Eco-map, der beskriver de mest bæredygtige transportformer på kryds og tværs af kontinentet kan være med til at styrke den fortsatte kulturelle udveksling på tværs af Europa. At vi med Moving Identities så samtidig kan være med til at påvirke adfærden og den bæredygtige kulturproduktion hos seks kulturhuse i Europa er en unik mulighed og vi er meget beærede over at få stillet den opgave.”

Residencies på tværs af grænser

Moving Identities er et tre-årigt udvekslingsprogram for scenekunstnere i seks europæiske lande. Samlet vil 72 kunstnere rejse mellem deres hjemland og to andre lande for at skabe en mere bæredygtig, mangfoldig og inkluderende base for europæiske identiteter i scenekunstbranchens frie felt.

Der vil være residency-ophold hos Udviklingsplatformen for Scenekunst (Danmark), Vonk (Belgien), Nau Ivanow (Spanien), HELLERAU – European Centre for the Arts (Tyskland), Davvi (Norge) og Sõltumatu Tantsu Lava (STL) med Vaba Lava (Estland).  

Udover os, som rådgivningspartnere vil også CKI (Danmark), Himhearandit (Danmark), ITI (Tyskland) og @Dansk Kulturinstitut DCI (Estland) tage del i projektet og hjælpe til med at arbejde mod en mere bæredygtig og mangfoldig kultur i den europæiske scenekunst.

Stor ros fra The Creative Europe Programme

Moving Identities er støttet af The Creative Europe Programme og får stor ros med sig. De udtaler:  

”(…)de inkluderer yderst relevante tiltag for bedre praksisser i scenekunsten ved at skabe social inkludering” og “(…) relevante dele af projektet vil fortsætte med at have indflydelse i fremtiden, som de udgivne ressourcer, de principper der skabes af partnere og indflydelsen af kunstneriske netværk for fremtidige samarbejder eller ny finansiering”.  

Sådan fungerer Moving Identities

Formålet med projektet er at opnå større diversitet i den europæiske scenekunst og styrke underrepræsenterede kunstneres internationale netværk og synlighed gennem internationale residencies. Moving Identities giver også anledning til vidensdeling mellem partnerne, hvilket skal sikre udviklingen af redskaber, som kan støtte mangfoldige kunstnere og temaer.  

Hvert år udvælges en gruppe kunstnere fra hvert land. Hver gruppe vil modtage tre residencies fordelt over året: et i deres hjemland og to internationale residencies, som de skal besøge. Det giver dem mulighed for at udvikle deres kreative praksis. Kunstnere mødes også online for at netværke og modtage rådgivning.  

Gennem udforskning af, hvad det indebærer at være europæer i dag, vil Moving Identities undersøge, hvordan scenekunsten forbinder os og bidrager til et mere retfærdigt og samlet Europa.  

Vil du høre mere om Moving Identities?

Startskuddet er lige om hjørnet, så hold dig opdateret:  

tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med på Instagram.

For yderligere information, kontakt projektleder Astrid Aspegren: astrid@udviklingsplatformen.dk  

Der er ingen alternativ tekst for dette billede

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk, er udelukkende forfatterens/forfatternes og er ikke nødvendigvis udtryk for Den Europæiske Unions eller Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kulturs (EACEA) officielle holdning. Hverken den Europæiske Union eller EACEA kan holdes ansvarlig herfor.

``