Helene Hagel tiltræder som ny bestyrelsesleder og vi byder velkommen til nye medlemmer i bestyrelsen

Der har været generalforsamling i Bæredygtigt Kulturliv NU, hvor der blev budt nye mennesker velkommen i bestyrelsen. De nye er Helene Elisabeth Dam Jørgensen, Michael Wolffhechel og Anna-Kathrine Madelung Fries.

17/5/2024

Helene Hagel tiltræder som ny bestyrelsesleder og vi byder velkommen til nye medlemmer i bestyrelsen.

Helene Hagel udtaler:

“Kulturen spiller en nøglerolle i den transformation, samfundet skal igennem. Kreativitet og aktivisme fungerer så smukt, når de to går hånd i hånd og kulturen kan og bør blive en langt større aktør i både den sociale og politiske bevægelse der skal til, for at vi lykkes med at fremtidssikre livet, som vi kender det på vores klode. Her spiller BKN en stor rolle og jeg glæder mig meget til at blive en endnu større del af foreningens sarbehde for at få sat turbo på den kulturelle og mentale omstilling af samfundet. Selvfølgelig løser vi ikke klimakrisen med teknologiske fixes og oprydningsindsatser, men alligevel er det netop disse tiltag, der dominerer i den offentlige debatt. Det kan og skal kulturlivet udfordre. I kan tvinge os til at tænke nyt, til at tænke anderledes og til at tænke højt.”

Velkommen til:

Helene Elisabeth Dam Jørgensen,

Social forandringsaktivist og civilsamfundsnørd

Partner og rådgiver i HN Consultants

Medstifter af Kvinder i Thy

“Jeg er uddannet sociolog og er til daglig rådgiver og konsulent i mit eget firma Sociologic, samt partner i HN Consultants. Mine primære kunder er myndigheder og civilsamfundsorganisationer. Opgaverne spænder fra oplæg, træning og workshops om frivillighed og civilsamfund, udsathed og kvantitative undersøgelsesmetoder til fundraising, analyser og rådgivning om udviklingsprojekter og partnerskaber - ofte i globale majoritetslande.

Jeg har i mange år arbejdet med at styrke viden om engagement og organisering i civilsamfundet. Disse erfaringer vil jeg gerne folde ud i Bæredygtigt Kulturliv NU på et helt unikt tidspunkt, hvor organisationen står over for en genstart af både organisering og prioritering. To af mine vigtigste pejlemærker er nysgerrighed og forskellighedens værdi for fællesskabet.

Som en del af bestyrelse vil jeg bruge min nysgerrighed og stille spørgsmål, der kan bidrage til at udvide den fælles forståelsesramme i organisationen.

Jeg tror, at min baggrund fra andre arenaer end kulturen er en fordel for BKN. Jeg tror på, at vores forskellighed og vilje til at undres kan skabe nye idéer og løsninger, som kun kan ske i fællesskab.”

Michael Wolffhechel

Jurist i Københavns Kommune

Forfatter og foredragsholder

Cand.jur.

DJ

Med en baggrund hos Rederiet A.P. Møller, tre års arbejde med et globalt kunst- og klimaprojekt hos Dansk Kulturinstitut og flere års erfaring som jurist i Københavns Kommune kommer Michael Wolffhechel med et bredt kendskab til både det private, offentlige og NGO-verdenen og er nu klar til at hjælpe et bæredygtigt kulturliv i Danmark.

Anna-Kathrine Madelung Fries

Projektleder og Eco-manager hos Teater Hund

Uddannet forandringsagent på Klimaakademiet

Cand.mag. i psykologi og kommunikation

BA i teater- og performancestudier

“Jeg lever og ånder for kultur, som i bredeste forstand er summen af alle de færdigheder, den viden og de vaner, der adskiller os og binder os sammen som mennesker. De seneste seks år har jeg derfor deltaget i kompetencegivende kurser, netværk, workshops m.m. indenfor klimahandling med særligt fokus på praksisnær forandring i kunstneriske organisationer.

Som pragmatisk idealist arbejder jeg med at balancere idealisme og realisme, ved at finde effektive og realistiske metoder til at fremme visioner og værdier for et bæredygtigt (kultur)liv.

Viden og værktøjer til klimaløsninger er for mig en del af arbejdet, men jeg er særligt optaget af det diskursive arbejde i både organisations-og publikumsudvikling for en grønnere fremtid. Jeg tror på, at ’Det er os, der skaber verden – sammen’ og deri er både håb og potentiale for forandring til en bæredygtig kultur.

Den nuværende bestyrelse :

Helene Hagel: Bestyrelsesleder

Mette Hvid Brockmann: vicebestyrelsesleder

Michael Wolffhechel: kasserer

Helene Jørgensen: medlem

Anne Katrine Madelung: medlem

Christian Gade Bjerrum: medlem

``