Dansk partnerskab med Theater Green Book

Bæredygtigt Kulturliv NU har indgået partnerskab og bliver Theatre Green Books danske repræsentanter.

14/2/2023

I forbindelse med lanceringen af Theatre Green Book på dansk indgik vi aftale med skaberne bag, Paddy Dillon og Lisa Burger om et partnerskab, der skal sikre at kultursektoren kan accelerere den grønne omstilling gennem brug af værktøjet.

Det er ikke altid nødvendigt at genopfinde hjulet. Som interesseorganisation består vores arbejde blandt andet i at finde de bedste grønne løsninger og konkrete bæredygtige værktøjer til kultursektoren og særligt scenekunstbranchen, og her kan ingen komme uden om Theatre Green Book.

Vi har med støtte fra Augustinus Fonden fået mulighed for at oversætte Theatre Green Book i en forkortet version, forsøgt tilpasset danske forhold inden for produktion, bygningsdrift og daglig drift.

Der er ingen alternativ tekst for dette billede
Mere end 70 kulturinstitutioner var repræsenteret da vi lancerede Theatre Green Book på Det Kgl. Teater.

Theatre Green Book er i sin helhed et omfattende værktøj. Den er skabt i fællesskab af fagfolk med enorm viden og erfaring med den praksisnære og komplekse omstilling af teatrenes daglige drift og virke.

Og da bæredygtighed indenfor kulturproduktion er et kompleks emne med iboende udfordringer og dilemmaer er der behov for en fælles metodik, et fælles sprog, en fælles køreplan for hvordan vi ændrer på vores vaner og adfærd for at nedbringe klimaaftrykket.

Nye standarder

Theatre Green Book sætter klare standarder for bæredygtig adfærd, drift og produktion. Og erfaringen viser at det er nødvendigt med standarder for at kunne dokumentere fremskridt.

Behovet for en grøn vejviser er tydeligt til stede på de danske teatre, men løsningerne er ikke altid enkle og kan sjældent være generelle. Teatre er forskellige og det skal de bæredygtige løsninger også være.

Derfor må det heller ikke forventes at man alene ved brug af denne korte version af Theatre Green Book er i mål med den grønne omstilling.

Det kan endda vise sig at flere af de forslag til bæredygtig adfærd I finder her allerede er en fast del af de daglige rutiner på jeres teater. Hvis ja, så er det fantastisk. Men ofte sidder kolleger med specialviden klods op af hinanden på hver sit kontor. Vores opfordring er: Del viden og erfaring med hinanden.

Skaberne af Theatre Green Book ses her sammen med Det Kongelige Teaters chef for grøn omstilling. Fra venstre: Paddy Dillon, Kim Fridbjørg, Lisa Burger, og Paul Handley

Næste skridt

Formålet med den korte version af Theatre Green Book på dansk er at hjælpe alle teaterfolk et skridt videre af vejen mod en bæredygtig teaterbranche.

Vi takker Augustinus Fonden for midler til oversættelse og redigering.

Og vi glæder os allerede til at kunne tilbyde den fulde version af Theatre Green Book på dansk.

``